جک لوید که در دوران بازی در تهدید شبح کودک بود مدتی است در بیمارستان روانی نگهداری می شود.

 

بازیگر جنگ ستارگان روانی شد

 

 

لوید 27 ساله از ماه ژوئن سال گذشته و پس از یک تعقیب و گریز با پلیس زندانی شد و در بخش روانی بستری است. اما مادرش اعلام کرده که شرایط او به نحوی است که از زندان به بیمارستان منتقل می شود.مادر لوید در ادامه افزود که زمان مرخص شدن پسرش مشخص نیست. لوید که در کودکی به شهرت رسید در سال 2012 در مصاحبه ای دوران کودکی خود را جهنم توصیف کرد. او ده ساله بود که در تهدید شبح نقش آفرینی و به قول خود زندگی اش را نابود کرد.

 

بازیگر جنگ ستارگان روانی شد