مهدی افضلی: در دوران حساس پسا تحریم، هنر  می تواند نقشی تعیین کننده در ارائه چهره واقعی از ایران به دنیا ایفا کند.

مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر با اعلام مطلب فوق گفت:" متاسفانه پروژه هایی مانند ایران هراسی با راهبری بنگاههای خبری، فضای افکار عمومی را علیه ایران سوق داده اند و اکنون فرصت مغتنمی ست با طلایه داری هنر ناب ایرانی و هنرمندان شناخته شده مان در تطهیر اذهان بین المللی و شناساندن چهره راستین ایران اسلامی به دنیا گام های موثر برداریم."

افضلی که به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست کمیته فرهنگ و هنر اکسپوی میلان را به عهده داشت، خاطر نشان کرد:"اتفاقا حضور گروههای هنری ایران در اکسپوی میلان یک مدل خوب و کارآمد برای چنین هدف مهمی ست؛ اکسپوی میلان ویترین معتبر  جهانی بود که گروههای هنری ایران در طول شش ماه برگزاری و حضور توامان قریب به 20 میلیون بیننده توانستند روح لطیف، صلح جو و تعالی خواه ایرانی را بدون واسطه به دنیا نشان دهند. ‌"

افضلی که هفته پیش توسط دکتر نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت و ریاست پاویون ایران در اکسپوی میلان به پاس خدمات شایسته مورد تقدیر قرار گرفت افزود:" در اکسپوی میلان به جهت موضوع خاص" زمین و تغذیه" از گروههای آیینی موسیقایی نواحی مختلف ایران بهره گرفتیم که اتفاقا با اقبال شایان توجه مردم قرار گرفت؛ رسانه های ایتالیایی با شعف بسیار از برنامه های هنری ما گزارش منتشر کردند و موجی فراگیر از استقبال کنندگان را به سوی پاویون ایران کشاند. "

افضلی گفت:" رویکرد و تم اصلی اکسپو صنعت،  تکنولوژی و پیشرفت های زیر ساختی کشورهاست اما ممالک توسعه یافته این فهرستگان را با مدیوم های هنری اعم از معماری،  فیلم،  موسیقی...  ارائه می کنند تا انبوه بازدیدکنندگان را به غرفه خود جلب کنند؛  به گمانم ما در اجرای این ماموریت مان نسبت به امکاناتی که داشتیم روسفید بودیم؛ اما از آغاز منظر های دیگری هم مدنظرمان بود من جمله اینکه در کشورمان میان جامعه هنری و صنعت فاصله افتاده است،  و صنایع بزرگ ما از نقش راهبری هنر و هنرمندان غافل مانده اند،  این البته به جامعه هنری مان هم آسیب رسانده و سبب شده پدیده هایی مثل اقتصاد هنر در ایران شکل بایسته خود را نیابد لذا ضریبی بزرگ از جمع هنرمندان مان با تنگناهای مالی مواجه باشند،  حال آنکه به لطف جمعیت هشتاد میلیونی ایران،  هنرمند ما باید بتواند از راه هنرش روزی بخورد. تلاش کردیم  یکی از برآیندهای اکسپو یادآوری نقش طلایی هنر در  کمک به صنعت کشور باشدتا بلکه با جور دیگری نگریستن آب رفته به جوی بازگردد. سومین نکته این است که  اگر بدانیم موضوع اکسپو برای ۲۰ سال آینده چیست، می‌توانیم در تقسیم کار به وزارت ارشاد اعتماد کنیم و استقلال کاری بیشتری داشته باشیم. "

مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر در خاتمه این گفتگو گفت:" با همین الگو می توان از هنر ایران که دارای پتانسیل بالاست و قدرت جذب و حتی اقناعی جهانی دارد زیرا بر بنای فطرت انسانی و معنویت استوار است کمک گرفت و در دیپلماسی هوشمندانه و فعالانه افکار عمومی دنیا را بازسازی کرد. "