تازه ترین فیلم جیمز باند، آقای باند قدیمی را راضی نکرده است.

پیرس برازنان ۶۲ ساله که خود در چندین فیلم در نقش جیمز باند بازی کرده است، در تازه ترین مصاحبه اش گفته فیلم اسپکتر به نظرش داستان محکمی ندارد، زیادی طولانی است و در کل انتظارش را برآورده نکرده است.

دلخوری جیمز باند قدیمی از «اسپکتر»

او در این مصاحبه گفت شوق زیادی برای دیدن جدیدترین قسمت جیمز باند داشته است، اما فیلم واقعا به دلش ننشسته و بیس از حد طولانی بوده است.