کابین هواپیما همیشه محل مناسبی بوده برای خواننده ها و ستاره های مشهور که با آقای خلبان سلفی بگیرند و در شبکه های مجازی منتشر کنند! اما حالا امید حاجیلی خواننده و نوازنده پاپ پایش را فراتر گذاشته و در کابین خلبان ساز زده است!