جدیدترین پست اینستاگرامی الهام پاوه نژاد این بازیگر را در نقش شخصیتی به نام پوراندخت نشان می دهد.

الهام پاوه نژاد این روزها مشغول بازی نقش پوراندخت در نمایش " هیچ کس نبود بیدارمان کند " است.

وی پست زیر را در خصوص گریم این کاراکتر به اشتراک گذاشته است.