وضعیت جسمانی " رضا ایرانمنش " مناسب نبوده و تحت نظر پزشکان همچنان در حال درمان می باشد.

اردشیر نوذری یکی از اقوام " رضا ایرانمش " با اشاره به وضعیت فعلی وی گفت: " رضا ایرانمنش " وضعیت جسمانی خوبی ندارد و همانطور که همگان مطلع هستند وی جانباز شیمیایی است.

وی افزود: " ایرانمنش " تصمیم به ادامه فعالیت در عرصه هنر را داشت که متاسفانه دوباره مشکلات جسمانی وی به سراغش آمده است و در اکنون وی تحت نظر پزشکان درمنزل بستری می باشد.

نوذری تصریح کرد: به احتمال زیاد " ایرانمنش " در ایام نوروز و طبق نظر پزشکان در بیمارستان بستری شود.