به گزارشملت ایران«اصغر فرهادی» ساخت فیلم تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

اخیرا خبرهایی مبنی بر ساخت فیلم «یک نامزد خاص» توسط اصغر فرهادی مطرح شده است که این کارگردان در پیگیری ایسنا، از این خبر اظهار تعجب و بی اطلاعی کرد.

خبرهای منتشر شده حاکی از این بود که اصغر فرهادی طی روزهای آینده به ایران می آید و این فیلم را می سازد.

علاوه بر این گفته شده «مانی حقیقی» و «پیمان معادی» مشغول کار روی فیلمنامه این مستند انتخاباتی هستند و به محض حضور فرهادی، فیلمبرداری فیلم آغاز خواهد شد.