به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، بعد از دو نشست وکلای سازمان سینمایی و هیأت تدوین اساسنامه خانه سینما و اصلاح مواردی که به جهت قانونی ایراداتی بر آنها وارد بود، از امروز فرآیند بازگشایی خانه سینما وارد مرحله جدیدی شد.
در این مرحله اساسنامه پس از اخذ مصوبه خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ثبت قانونی آن اقدام خواهد شد. همزمان نیز دیگر اقدامات لازم جهت بازگشایی آغاز خواهد شد.