ملت ایران: امروز یکشنبه ۱۸ فروردین ماه و طبق پیش بینی قبلی مراسم تشییع پیکر زنده یاد عسل بدیعی از مقابل تالار وحدت برگزار می شود. این مراسم قرارست ساعت ۹:۳۰ به طور رسمی آغاز شود ولی در حال حاضر و نیم ساعت قبل از شروع آن خیابان منتهی به تالار وحدت شاهد ازدحام مردمی است که برای خداحافظی با این بازیگر سینما آمده اند.

در حال حاضر خانواده بدیعی مشغول صحبت با مردم هستند.

عسل بدیعی بازیگر جوان سینما که روز ۱۲ فروردین ماه درگذشت با اهدای اعضای خود توانست به تعدادی از بیماران جان دوباره ببخشد. تا امروز تعدادی از اعضای بدنش از جمله قلب وی به افراد دیگر اهدا شده است.

این بازیگر که یک روز را در کما به سر برده بود در نهایت به دلیل مرگ مغزی درگذشت.