به گزارش ملت ایران به نقل از افکارنیوز، عوامل سریال «پایتخت۲» بعد از فیلمبرداری سکانس های مربوط به قشم و در شرایطی که در حال بازگشت به تهران بودند دچار سانحه شدند. عوامل این سریال در راه بازگشت به دو دسته تقسیم شدند و تصمیم بر این شد بخشی از گروه به شکل زمینی از طریق کامیون و دو ون و گروه دیگر به شکل هوایی به تهران بازگردند اما متاسفانه گروهی که به شکل زمینی در حال بازگشت بودند در جاده سیرجان دچار سانحه شدند و آسیب های جدی دیدند.
جواد باقری و حسن کریمی دو تن از گروه تدارکات سریال پایتخت در اثر این تصادف در شرایط نامناسبی به لحاظ جسمانی قرار دارند و یکی از آنها در این حادثه تصادف پای خودش را از دست داد و دیگری هم تحت عمل های جراحی متعددی قرار گرفت!

اینکه چطور شد که گروهی که به صورت زمینی به سمت تهران می آمد دچار حادثه شد موضوع بحثما نیست؛ بحثبر سر آن است که چطور می شود تهیه کننده کار عوامل کارش را به مانند شهروندان جوامع دیکتاتوری درجه بندی کرده و آنها که از نظر او درجه یک بودند را با هواپیما فرستاده و آنها که در درجه های دو و سه قرار می گرفتند را با ون و کامیون به مقصد می فرستد؟

اگر سریالی، درجه الف است و به این واسطه ردیف بودجه ای پر و پیمان دارد این الف بودن پروژه می بایستی تمام امور مربوط به پروژه را دربرگیرد.

در اتفاقی که برای جواد باقری و حسین کریمی افتاد مقصر اصلی الهام غفوری است که تهیه کنندگی پروژه را برعهده داشت و می بایستی ابزار موردنیاز پروژه را به بهترین شکل ممکن فراهم کند. اینکه آیا در تلویزیون ایران نهادی وجود دارد که به این کم کاری غیرقابل جبران تهیه کننده رسیدگی کند یا نه را ما نمی دانیم. آنچه که می دانیم آن است که آدمی به نام الهام غفوری قبل از هر کاری می بایست به خاطر این کم کاری نه فقط از عوامل کارش که از تمامی مخاطبانی عذرخواهی کند که بودجه تولید سریالهایی به مانند «پایتخت» از سرمایه های ملی کشور آنها هزینه می شود!

صداوسیما یک رسانه ملی است که ردیف بودجه سالانه آن که اتفاقا هر سال هم افزایش می یابد از جیب شهروندانی می رود که علاقمندی شان به یک مجری یا برنامه خاص کمترین نقشی در سیاستهای گردانندگان این سازمان ندارد و از همین رو است که تهیه کننده سریالی به خود اجازه می دهد هر آن طور که می خواهد به تفکیک عوامل کارش پرداخته و به هر که علاقه بیشتری دارد امتیاز بیشتری بدهد! با این حال در برابر صدماتی که به واسطه این تقسیم بندی های نادرست ایجاد می شود نمی توان سکوت کرد. الهام غفوری زودتر از هر کار دیگری باید از مخاطبان خویش عذرخواهی کند تا حداقل وجهه فرهنگی خود را حفظ کرده باشد.