در همین راستا احمد وکیلی دبیر نمایشگاه درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: اهمیت چاپ های دستی در دوره معاصر نه از باب تکثیر آثار بلکه به عنوان غنی ترین مدیا در حوزه هنرهای تجسمی است تا بتوان تجربیات تازه را برای رسیدن به بیان ناب تصویر تجربه کرد.

احمد وکیلی همچنین درباره برگزاری چنین نمایشگاهی در حوزه آموزش و در عرصه بیان خلاق گفت: اهمیت چاپ های دستی در حوزه آموزش و همچنین تجسس هنرمندان به مدیای جدید انکار نشدنی است.

لذا برگزاری این نمایشگاه می تواند راهگشای فضای تجسمی در آموزش و در حوزه بیان باشد.

وی با توجه به اهمیت برگزاری نمایشگاه آثار چاپی عنوان کرد: از طرفی اهمیت چاپهای دستی زمانی مشخص تر می شود که فلسفه مدرنیته مورد بررسی قرار می گیرد.

پولورالیزم(تکثرگرایی) در فلسفه مدرن یکی از مهمترین مولفه هاست و اگر گسترش چاپهای دستی در قرن بیستم بسیار بیشتر از قرن ۱۸ و ۱۹ است، پولورالیزم طرح شده در فلسفه مدرن را به اثبات می رساند.

وکیلی در پایان در مورد برگزاری برنامه های جنبی این نمایشگاه گفت: برگزاری ورک شاپ در زمان برگزاری نمایشگاه و استفاده از شیوه مختلف در چاپ با تکنیک های مختلف با حضور علاقه مندان و استادان چاپ دستی از برنامه های جنبی نمایشگاه می باشد.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ اثر از ۷۴ هنرمند، از جمله پیکاسو، سالوادور دالی، مارک شاگال، جسپر جونز، ادوارد مونش، هنری تولوز لوترک، جیمز ویستلر، جیم داین، خوان میرو، آنتونیوتاپیس، کامیل پیسارو، اندی وارهول و… به نمایش در می آید.