معرفی بهترین‌ های جشنواره‌ فیلم فجر

هانیه توسلی، بهترین بازیگر زن شد

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران(سودای سیمرغ): پوران درخشنده به خاطر فیلم هیس… دخترها فریاد نمی زنند.

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش بین الملل: بهنام بهزادی به خاطر فیلم قاعده تصادف.

جایزه ملی: تقدیم شد به انسیه شاه حسینی و سید سعید سید زاده به خاطر فیلم زیباتر از زندگی.

مهر