ملت ایران: پیش تولید پروژه لاله همچنان ادامه دارد و در این میان تمرکز اصلی گروه سانده روی انتخاب بازیگر نقش لاله است.

در حالی که سازندگان لاله بهاره کیان افشار را برای ایفای این نقش در نظر داشتند و حتی صحبت های اولیه با او برای حضور در این فیلم انجام شده بود، ممکن است تمایل تهیه کننده پروژه به حضور یک ستاره در این نقش، انتخاب کیان افشار را منتفی کند.

در روزهای گذشته سازندگان " لاله " با مهناز افشار برای ایفای نقش لاله وارد مذاکره شده اند.

هر چند هنوز هیچ توافقی بین دو طرف برای حضور این بازیگر در این نقش صورت نگرفته.

باید منتظر ماند و دید آیا انتخاب کیان افشار از سوی گروه سازنده رسما اعلام می شود یا بازیگر دیگری به عنوان بازیگر نقش فیلم جنجالی " لاله " معرفی می شود.

کافه سینما