جاش، قایق استثنایی خود را در حضور خبرنگاران در سیدنی به آب انداخت و با تارهای آن،آهنگنواخت. در آن لحظه، مردمی که در اطراف بندر بودند با بهت زدگی به جاش که قایق بزرگ گیتاری اش را می راند، نگاه می کردند.

او ظرف چند دقیقه توانست جمعیت انبوهی را به طرف بندر بکشد و منظره ای دیدنی از قایقگیتاریاش در بندر به نمایش بگذارد.

این قایق که قابلیتنواختهشدن نیز داشت یک نمونه عظیم الجثه از سازهای موسیقی بود که جاش در موزیک ویدیویش از آن استفاده کرد. او در این موزیک ویدیو با پوشیدن لباس های قدیمی ملوانی نقش یک ملوان کهنه کار را ایفا کرد.

او در این باره گفت: «در ابتدا وقتی می خواستم با قایقم آهنگ بنوازم صدای نامعقول و مسخره ای می داد. ولی رفته رفته طرز کار با آن دستم آمد و توانستم آهنگی را که می خواهم با آن بنوازم.»

او در ادامه افزود: «البته این اولین باری نبود که یک ملوان با یک قایق گیتار شکل به دریانوردی می پردازد. لنی کراویتز، خواننده آمریکایی، همین کار را در سال ۱۹۹۰ انجام داده بود با این تفاوت که در بندر سیدنی نبود. به علاوه من یک عکس مربوط به دهه ۱۹۹۰ از یک مرد که در قایقی به شکل گیتار بود، دیده ام، البته من فکر می کنم که قایق من پیچیده تر و کامل تر ازقایق وی است.»

جاش پس از اتمام فیلمبرداری تصمیم گرفت قایقش را به نفع بنیاد خیریه به مزایده بگذارد.