تغییرملیت بازیگرمشهوربه خاطرنپرداختن مالیات!

ملت ایران:مدتی است که خبرهایی از جنگ ژرار دوپاردیو با دولتمردان کشور فرانسه در باره قوانین سنگین مالیاتی بر ثروتمندان جامعه شنیده می‌شود. دیروز وب سایت کاخ کرملین روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین تابعیت روسی ژرار دوپاردیو را پذیرفت. بدین ترتیب از این پس او یک شهروند روس خواهد بود…

ستاره فیلمهایی چون «گرین کارت» در پی اقدام ریس جمهور فرانسه که می‌خواهد قانون مالیات‌ها را عوض کند، دست به این کار زد. قرار است مردم فرانسه که درامدی بالای یک میلیون یورو دارند و طبق قوانین قدیمی ۴۵ درصد مالیات می‌دادند از این پس بیش ار هفتاد و پنج درصد مالیات پرداخت کنند.

ژرار دوپاردیو اواسط ماه گذشته در نامه ایی سرگشاده به نخست وزیر فرانسه نوشت: «من تا حالا کسی را به قتل نرسانده‌ام ظرف چهل و پنج سال گذشته بیش از صد وچهل و پتج میلیون یورو مالیات به کشور پرداخت کرده‌ام…»
نخست وزیر کشور فرانسه دوپاردیو را یک فلک زده خواند.

دوپاردیو نیز در واکنش به حرف این دولتمرد نوشت که اجازه نمی‌دهد او را فلک زده بخوانند.
زرار دوپاردیو پیشنهاد روسیه را پذیرفت و حالا یک شهروند کشور روسیه است. او پاسپورت فرانسوی و کارت امنیت اجتماعی خود را به فرانسوی‌ها پس خواهد داد

سینمای ما