ملت ایران: سحر ذکریا بازیگر مجموعه " قهوه تلخ " در خصوص روند تولید این مجموعه گفت: ساخت " قهوه تلخ " به کارگردانی مهران مدیری، نیمه تمام متوقف شد که این توقف بدلیل اتفاقات عجیبی بود که در تولید این مجموعه رخ داد.

وی در خصوص توقف آن اظهار داشت: جنبه مالی دلیل توقف " قهوه تلخ " است که این مسئله منجر به بدقولی ما به مردم شد حتی گروه دوباره دور هم جمع شدیم و تلاش کردیم که تولید این مجموعه ادامه پیدا کند ولی به دلیل مشکلات مالی کار نیمه تمام رها شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران