ملت ایران:جشنواره " جانی انگلیش پرمیر " در لندن افتتاح شد و مهمانان ویژه ای داشت مثل خانواده مستر بین، شاید تنها کسی که همه منتظر دیدنش بودند " روآن آتکینسون " یا همان مستر بین معروف باشد.

اما زمانی که وی و خانواده اش پا بر روی فرش قرمز این جشنواره گذاشتند چشمها همه مبهوت دختر وی شد.

او فوق العاده آرام و مطمئن به نظر میرسید و در کنار پدر و مادرش قدم برمیداشت. این دختر لیلی نام دارد و برای صنعت سیما خیلی غریب نیست او در سال ۲۰۰۴ نیز در فیلم خانوادگی دندان و در ۲۰۰۷ در تعطیلات مستربین با پدرش همبازی بوده است.

مستر بین و همسرش سنتورا از سال ۱۹۹۰ با هم ازدواج کرده اند و لیلی حاصل این ازدواج است.

پرداد