به گزارش ملت ایران به نقل از ستاد خبری بیست و نهمینجشنواره موسیقی فجرمحمداصفهانی۲۶ بهمن ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۱ در تالار وحدت به صحنه می رود.

آخرین آلبومموسیقیاصفهانی به نام بی واژه نام دارد و او قطعاتی از این آلبوم، به همراه گلچینی از قطعات گذشته خود را در جشنواره موسیقی فجر اجرا خواهد کرد.