ملت ایران:آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، فهرست نهایی انیمیشن‌های حاضر در بخش‌ رقابتی هشتاد و پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار را منتشر کردند که نام کمپانی‌های بزرگ انیمیشن‌سازی چون «دیسنی»، «دریسم ورکس» و «پیکسار» در میان آنها دیده می‌شود.

انیمیشن «شجاع»

از مطرح‌ترین و پرامیدترین انیمیشن‌ حاضر در اسکار ۲۰۱۳ می‌توان به انیمیشن «شجاع» محصول کمپانی «پیکسار» و انیمیشن «فرانکنیونی» محصول «دیسنی»، «ماداگاسکار۳» محصول کمپانی «دریم ورکس»، «عصر یخی: جابجایی کاره‌ای» محصول کمپانی «فاکس» و انیمیشن «هتل ترنسیلونیا» محصول کمپانی «سونی» اشاره کرد.

از میان این فهرست که شامل ۲۱ انیمیشن است، پنج انیمیشن روز دهم ژانویه ۲۰۱۳ به عنوان شانس‌های نهایی جایزه اسکار بهترین انیمیشن معرفی خواهند شد و سرانجام جایزه اسکار روز ۲۴ فوریه به بهترین انیمیشن اهدا خواهد شد

سینما خبر