ملت ایران:در پی انتشار اخباری در خصوص سهمیه حج ویژه برای بازیگران زن سینمای ایران، مهناز افشار در صفحه شبکه اجتماعی خود به این اخبار واکنش نشان داد.

در حالی که سازمان سینمایی وزرات ارشاد از سهمیه حج ویژه بازیگران زن سینمای ایران ابراز بی اطلاعی کرده است، چند تن از بازیگران زن سینمای ایران به همراه مادر مهناز افشار عازم سفر حج شدند در همین زمینه اخباری در این خصوص منتشر شد و تصاویر این سفر نیز منتشر شد.

مهناز افشار در صفحه رسمی خود که گویا توسط خودش اداره می شود به این اخبار واکنش نشان داده است.

وی نوشته است:

«" مادر مهناز افشار شب گذشته با استفاده از سهمیه مخصوص و حمایت ویژه یک جریان خاص دولتی، برای انجام مناسک حج تمتع عازم عربستان شد. "

این نوشته تقدیم به حاشیه پردازان و کسانى که منتظر فرصتى براى خودنمایى هستند تا به این ترتیب روزهاى خود را سپرى کنند.

شما بهتر نیست کمى به پیرامون خود نگاه کنید؟

بهتر نیست ضعف ها و دردهاى جامعه را ببینید؟

بهتر نیست نقصها، مدیریت و حکم هاى بد را ببینید؟

مادر من به خواست خود و به دعوت میزبان اصلى کعبه به این سفر دعوت شد و تمامى کارها و مسیر ادارى آن را در سالهایى که در انتظار بود انجام داد و بالاخره راهى شد که همزمان شد با سفر بازیگران سینما به مکه

در زمان سفر عمره خودم نیز عده اى قیام کردند که این کافر با سهمیه دولت چه کرده و فریادهاى واى بر ما و توبه، توبه گوش فلک را پاره کرد

آن وقت هم سکوت کردم و فقط در یک مورد خاص تکذیبیه اى منتشر کردم

در مورد مادرم سکوت نخواهم کرد و این افراد را هیچگاه نمیبخشم

این افراد در خبرگزاریهاى از من مسلمان تر و خداترس تر باید چشمهایشان را به حقیقتهاى روشن ترى باز نمایند

حقیقتى بزرگتر از من کافر که به قول شما نابود شود این سینما با آدمهایى چون من

چرا براى تسویه حسابهایتان با من وارد زندگى خانواده من میشوید؟؟؟

من مهناز افشار، این کافر رسما اعلام میکنم که مرا به حال خود رها کنید، شاید روزى توبه کردم و به راه راست هدایت شدم که البته امید دارم و از خداوند بزرگ میخواهم که راه راست من، راه شما نباشد و فقط و فقط راه خود او باشد

در پایان باز هم اعلام میکنم که مادر من با هزینه شخصى و طى کردن مراحل ادارى در چند سال گذشته و در نوبت ماندن عازم حج شد و نه با این خبرهاى دروغ شما

تنها قاضى من خداوند است و بس

یا حق»

گفتنی است، هنوز مشخص نیست که این تعداد بازیگر زن جوان سینمای ایران با چه سهمیه ای و چگونه عازم سفر حج شده اند.