ملت ایران:در تازه ترین تصاویر منتشر شده از پروژه سینمایی «چ» مریلا زارعی را در نقش یک زن کرد در نمایی می بینیم که در حال دویدن است.

تصویر: مریلا زارعی با پوشش زنان کرد

شبکه ایران