ملت ایران:نیکی میناژ و ماریا کری که داوران فصل جدید امریکن ایدل هستند روز سه شنبه در صحنه فیلمبرداری با هم دعوا کردند و بنا به گزارشات رسیده این درگیری آنقدر شدید بود که باعثشد تهیه کنندگان این برنامه فیلمبرداری را متوقف کنند.

این دو خواننده مشهور که داوران جدید این برنامه استعداد یابی هستند ظاهرا " در کارولینای شمالی در حال تست گرفتن از شرکت کنندگان این منطقه بودند که اختلاف نظر آنها در مورد یکی از شرکت کنندگان باعثمی شود آنها با هم درگیر شوند و دعوا کنند.

در ویدئوی کوتاهی که توسط وب سایت تی ام زد گرفته شده است، نیکی میناژ عصبانی و خشمگین درحال داد زدن و فحش دادن به ماریا کری است و با اشاره به تهیه کنندگان این برنامه می گوید: " من به آنها گفتم که نمی توانم با این خانم کنار بیایم. "

در این ویدئو، کری هم در حال جواب دادن به نیکی میناژ و مشاجره کردن با اوست در حالیکه کیت اربن که بین این دو نشسته است و سعی می کند اوضاع را آرام کند.

در گیری این دو نفر آنقدر شدید بود که مسئولان برنامه تصمیم گرفتند و فیلمبرداری را متوقف کنند و تست گرفتن از سایر شرکت کنندگان را به روز دیگری موکول کنند.

آفتاب