به گزارش اختصاصی ملت ایران: لانا می گوید از خودم بیزار بودم و هر روز آرزوی مرگ می کردم از طرفی هم می ترسیدم خانواده با تغییر جنسیت من مخالفت کنند. لانا که کارگردان فیلم مشهور ماتریکس است تا سال ۲۰۰۲ مرد بود و با نام لاری واچفسکی مشهور شد. او می گوید هر روز صبح به شنا می رفتم به امید اینکه کوسه ای من را ببلعد و برای همیشه بمیرم. روزها و شبها بود که آرامش و خواب نداشتم بالاخره تصمیم گرفتم و ماجرا را به مادرم گفتم و بعد به بقیه افراد خانواده، اولین بار به مادرم گفتم که من فرا جنسیتی هستم و احساس می کنم یک دختر درون من هست. در ابتدا بسیار شوکه شد اما کم کم با این مساله کنار آمد و اولین کسی بود که من را لانا صدا کرد و بعد پدرم از من حمایت کرد و من توانستم با حمایتهای آنها لباس دخترانه بپوشم.

لانا و برادرش در یک منطقه متوسط شیکاگو با پدر تاجر و مادر پرستارشان زندگی می کردند او می گوید اولین بار که احساس کردم از جنسیت خود ناراضی هستم وقتی بود که دخترها و پسرهای کلیسای کاتولیک یونیفرم مخصوص و متفاوت می پوشند و من احساس کردم که لباسها با روحیه من سازگار و هماهنگ نیست و من به صف پسرها تعلق ندارم.

اندی ۴۴ ساله برادر لانا می گوید کار کردن با لانا بهتر از کار کردن با لاری است چون نقشه ها وافکار خودش را به او تحمیل نمی کند.