ملت ایران: به گزارش جوان امروز قدرت الله ایزدی همان آقارشید خودمان است که سالیان سال غم و غصه خود را خورد تامردم را بخنداند اکنون در بستر بیماربست. همه ما آقا رشید را دوست داریم. او محبوب مردم اصفهان و ایران است. آقا رشید همان معلمی است که در کنار تعلیم و تربیت و همراه با این شرایط سختی که معلمان امروز ما با آن دست و پنجه نرم می کنند مردم را خنداند. بیایید همه باهم به یاد لحظه های شادی که آقا رشیدبرایمان رقم می زدبرایش دعا کنیم ……

بازیگر محبوب تلویزیون سکته کرد + عکس