پوریا پورسرخ گفت: برخی هنرمندان پس از کمک به مردم زلزله زده آذربایجان، عکس هایشان را همه جا پخش کردند که از آنها تشکر می کنم!
پوریا پورسرخ، نیما شاهرخ شاهی و محمد علیزاده سه مهمان برنامه شب گذشته جشن رمضان بودند.

در این برنامه پورسرخ طی سخنانی درباره زلزله آذربایجان شرقی و کمک هنرمندان به مردم منطقه گفت: یکسری از هنرمندان پس از وقوع زلزله رفتند و به مردم آذربایجان کمک کردند و عکس هایی که در حال کمک کردن گرفته بودند را این طرف و آن طرف پخش کردند، از آنها تشکر می کنم، ولی بیشتر از هنرمندانی تشکر می کنم که در این حادثه حضور یافتند و بدون انتشار عکس هایشان به مردم کمک کردند.

شاهرخ شاهی نیز در تائید سخنان پورسرخ گفت: متاسفانه هنرمندان ما در برخی مواقع به سمت شعارزدگی حرکت می کنند که کار پسندیده ای نیست. هنرمندان بسیاری در این مملکت به دیگران کمک می کنند اما به دور از شعارزدگی و تبلیغات است.
فارس