به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: اعضای آکادمی اسکار کوچ را در حالی برای این سمت انتخاب کردند که پدر این تهیه کننده آمریکایی نیز بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ ریاست آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار را برعهده داشت.

هاوک کوچ در شرایطی مسوولیت ریاست آکادمی اسکار را بر عهده گرفت و جانشین " تام شراک " شد که وی از سال ۲۰۰۹ ریاست آکادمی اسکار را برعهده داشت.

کوچ پیش از این به عنوان خزانه دار و نایب رییس اسکار عهده دار مسوولیت بوده و برای ریاست آکادمی برای یک سال انتخاب شده است.

کوچ که در حال حاضر به همراه مارک گوردن یکی از دو رئیس انجمن تهیه‌کنندگان‌ آمریکا است، تهیه‌کنندگی فیلم‌هایی چون " بهشت می‌تواند صبر کند " " دنیای دین " و " خسارت جانبی " را در کارنامه کاری خود دارد.