محمدرضا سعیدآبادی دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میرسید علی همدانی، عبدالقادر مراغه ای، نجم الدین کبری و فخرالدین عراقی ۴ شخصیت برجسته ایرانی بودند که در اجلاس اخیر یونسکو در پاریس به عنوان شخصیت های برجسته در این سازمان جهانی ثبت شدند.

وی افزود: این افراد مشاهیری هستند که معیارهای مد نظر یونسکو را دارا بوده و برای یک دوره دو ساله به عنوان مشاهیر یونسکو معرفی شدند.

سعیدآبادی بیان کرد: در این اجلاس ۳۰ شخصیت از سراسر جهان عرفی شدند که ۴ نفر از این تعداد ایرانی بودند.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: همچنین در این اجلاس دو اثر هم از ایران ثبت جهانی شد یکی از آنها نقشه های قدیمی متعلق به وزارت امور خارجه بود که قدمت و تاریخ خلیج فارس را مشخص می کند و دیگری کتابی بنام ذخیره خوارزمشاهی به عنوان نخستین کتاب در حوزه طب سنتی بود.

وی بیان داشت: کنفرانس عمومی یونسکو آبانماه امسال در پاریس برگزار شد و برای نخستین بار وزیر امور خارجه و وزیر علوم و تحقیقات ایران نیز حضور داشتند و وزیر امور خارجه در این اجلاس سخنرانی هم کرد.

دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: یونسکو در ۵ حوزه کاری برای رسیدن به صلح، آرامش جهانی و زندگی بهتر تلاش می کند این حوزه ها شامل آموزش، فرهنگ، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و ارتباطات است.

سعیدآبادی اضافه کرد: یونسکو معتقد است برای زندگی بهتر، روابط بین دولت ها خیلی تاثیرگذار نخواهد بود و باید از تعاملات فرهنگی در این زمینه استفاده کرد.

سعیدآبادی در ارتباط با شخصیت های بنام ایرانی که سفیران صلح یونسکو باشند، گفت: تاکنون شخصیتی ورزشی یا هنری نداشتیم که به عنوان سفیران صلح یونسکو از ایران انتخاب شده باشند و شخصیت های انتخاب شده از ظرف سازمان یونیسف بوده اند.