ماریا کری در راه پیوستن به امریکن ایدلبه گزارش اختصاصی ملت ایران بدنبال جدایی جنیفر و تیلر از امریکن ایدل، دست اندرکاران برنامه بدنبال جلب رضایت ماریا کری برای پیوستن به این برنامه هستند. ماریا کری همچنین از دوستان رندی جکسون تهیه کننده و مدیر این برنامه است. به نظر میرسد جلب نظر ماریا برای آنها خیلی مهم است زیرا ماریا کری از خوانندگان بزرگ و مشهور و از برندگان جایزه گرمی است کسی که آهنگهایش جزء پر فروش ترینهاست. و حضور او در این برنامه می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.
گفته میشود برای تهیه قسمت دوم این برنامه که در پاییز پخش میشود ممکن است بریتنی اسپیرز و دمی لواتو هم حضور داشته باشند.