مجموعه پیش رو، مجموعه ای بی نظیر از تصاویر سینمایی روی جلد مجله معتبر «امپایر» است. کافه سینما، این تصاویر زیبا، تماشایی و گیرا را، برای شما عشاق سینما، به نمایش می گذارد.