" اعتراف به گناه نکرده " مجموعه ای از شانزده نقاشی با تکنیک ترکیب مواد است. این نقاشی ها بیانی است از تضاد ها و راز های درونی که هر انسانی با خود دارد. تردید ها و راز هایی که هر فرد در لایه های مختلف وجود خود دچار آن است. البته در این مجموعه به موضوع زن و زن بودن به صورت ویژه تاکید شده است.

به گفته مینا فشنگچی، نقاشی واکاوی در لایه های مختلف ذهن و جسم است. نقاشی های این مجموعه با درون مایه های تصویری که یاد آور نقاشی زیر لاکی است پرداخته و فضا سازی شده است.

مینا فشنگچی دانش آموخته نقاشی از دانشکده هنر دانشگاه شاهد است و این چهارمین نمایشگاه انفرادی اوست.

این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۹ دی ماه در محل گالری آتبین به آدرس خیابان ولی عصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، پلاک ۴۲ برپاست.