به گزارش ملت ایران، سید مجتبی موسوی مدیر آثار حجمی سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به پایان مرحله سوم فراخوان گفت: این فراخوان بر اساس تجارب به دست آمده از فعالیت های ۱۰ ساله اخیر در حوزه مجسمه سازی شهر تهران برنامه ریزی شده بود.

وی هدف از برگزاری این رویداد هنری را دستیابی به آثار مناسب برای شهر عنوان کرد و ادامه داد: این رویداد هنری با هدف دستیابی به آثار هنری مناسب و ایده های هنرمندان برای ارتقای فرهنگی شهر از طریق فراهم کردن زمینه مشارکت هنرمندان مجسمه ساز برگزار شده است.

مدیر آثار حجمی سازمان زیباسازی بیان کرد: باتوجه به اهمیت تناسب اثر هنری با محیط در این فراخوان مکان یابی مجسمه به عهده هنرمند گذاشته شد و تاکید بر این بود که هنرمند متناسب با فضاهای مناسب موجود در شهر طراحی کند و بر این اساس دبیرخانه فراخوان از پذیرفتن طرح های بدون جانمایی خودداری کرد.

وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: نتیجه ای که از این سیاست انتظار می رفت این بود که هنرمند ابتدا موقعیت خاصی را در شهر بررسی و مطالعه کند و سپس براساس فضای واقعی موجود در شهر، ایده پردازی کرده و طرح خود را ارائه کند.

وی با بیان اینکه این شیوه برای اولین بار به صورت جدی به کارگرفته شده است، گفت: متاسفانه بسیاری از آثار ارسال شده، در زمینه مکان یابی اثر چندان موفق نبوده اند.

موسوی در این باره توضیح داد: باتوجه به تجربه فراخوان اخیر به نظر می رسد که متاسفانه بسیاری از هنرمندان مجسمه ساز ما به دلیل عدم شناخت و مطالعه روی فضاهای شهری و یا اهمیت ندادن به این موضوع، توان مکان یابی صحیح برای اثر هنری خود را ندارند.

البته این ضعف می تواند ناشی از عدم آموزش صحیح در محیط های آموزشی هم باشد.

برگزاری نشست ها و گردهمایی هایی در این باره موضوعی بود که موسوی با اشاره به آن، گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور ارتقای دانش هنرمندان مجسمه ساز در این زمینه، باحضور صاحب نظران معماری و شهرسازی و مجسمه سازی، نشست هایی را برنامه ریزی و برگزار خواهد کرد، با این امید که بخشی از نیاز مجسمه سازی کشور به دانش هایی که می تواند در موفقیت اثر هنری نقش موثری داشته باشند، از این طریق مرتفع شود.

مدیر آثار حجمی سازمان زیباسازی با بیان اینکه فراخوان طراحی مجسمه های شهری سال ۹۲، مشارکت بیش از ۶۰۰ هنرمند مجسمه ساز را به همراه داشت، ادامه داد: لازم است از همه این هنرمندان برای دغدغه های مثبتی که در رابطه با هنرهای شهری داشتند و در این فراخوان شرکت کردند، سپاسگزاری کنیم و برایشان آرزوی موفقیت داشته باشیم.

وی در پایان با بیان اینکه ماحصل سه مرحله این فراخوان انتخاب بیش از ۷۰ طرح توسط هیات داوری برای ساخته شدن در ابعاد شهری به منظور نصب در سطح شهر بود، گفت: از هم اکنون مراحل کارشناسی و توافقات نهایی با هنرمندان منتخب آغاز شده و به مرور شاهد راهیابی و نصب بسیاری از این آثار در فضاهای عمومی شهر تهران خواهیم بود.