محمد سریر در جلسه شواری مرکزی انجمن آهنگسازان سینمای ایران به عنوان رئیس انتخاب شد. به گزارش مهر، در نخستین جلسه شورای مرکزی جدید کانون آهنگسازان سینمای ایران دکتر محمد سریر باتفاق آراء به عنوان رئیس، فریدون شهبازیان به عنوان نایب رئیس، مهدی بزرگمهر به عنوان دبیر و خزانه‌دار، پیروز ارجمند به عنوان سخنگو، کامبیز روشن‌روان به عنوان رئیس هیات فنی، کارن همایونفر و فردین خلعتبری به عنوان اعضای هیات فنی انتخاب شدند.

شورای مرکزی جدید این کانون به همراه بیتا بهشتیان به عنوان بازرس اصلی، مسئولیت کانون آهنگسازان سینمای ایران طی دو سال آینده به عهده خواهند داشت.