به گزارش سرویس فرهنگی ملت ایران، علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر ارشاد نیز در این مراسم حضور یافت.

ناصر پلنگی در حاشیه این مراسم با سپاس از حضور معاون امور هنری در مراسم حراج هنری زنجیره امید گفت: «سه نسل از هنرمندان ایران زمین با همکاری مجموعه داران شخصی آثار خود را برای شرکت در این حراج در اختیار گالری هنری خاورمیانه قرار داده اند.

۱۵۲ اثر با ارزش پایه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در این حراج شرکت داشتند که حدود ۶۰ درصد آثار به فروش رفت».

به گفته او، آثاری از علی اکبر صنعتی، محمود زنگنه، جواد حمیدی، مرتضی ممیز، بهزاد شیشه گران، سیاوش کسرایی، استاد دلداده، استاد رحیمی، علیرضا اسپهبد، حجت امانی، ناصر پلنگی و امیرحسنی جلالی در این حراج شرکت داشت.

این هنرمند اظهار داشت: «نقطه فراز و امیدبخش این حراج فروش آثار هنرمندان جوانی بود که برای نخستین بار در یک حراج عمومی به نمایش درمی آمد و در واقع نقطه مهم این حراج، فروش آثار پیش کسوت ها در کنار آثار هنرمندان جوان بود».

او با تاکید بر این که فروش ۷۰۰ میلیونی آثار هنری تنها در عرض چهار ساعت اتفاق مهمی در عرصه هنر کشور است، گفت: «مسئولان معاونت هنری و مرکز هنرهای تجسمی همکاری خوبی برای برگزاری این حراج خیریه داشتند.

نه تنها به عنوان یک هنرمند بلکه به عنوان کسی که از دور نظاره گر روش های جاری در وزارت ارشاد بوده است، باید بگویم اتفاق تازه ای در تفکر و اندیشه معاونت هنری ارشاد ایجاد شده که ما هنرمندان این اتفاق را به فال نیک می گیریم چرا که نویدبخش حرکت های آینده است».

او در ارتباط با خبرهای منتشر شده از ایجاد شعبه ای از حراج کریستیز در ایران گفت: «۲۰ هزار هنرمند حوزه تجسمی ایران که عمدتا نسل جوان هنری کشور هستند بار فرهنگ تصویری ایران را به دوش می کشند و هر شیوه ای که برای تامین اقتصادی و ارایه آثار هنرمندان اجرا شود حمایت از حرکت فرهنگی معاصر است.

اگر همانند کشورهای منطقه فعالیت هایی را در جهت اقتصاد هنر در جزیره کیش داشته باشیم و از پتانسیل های موجود بهره مند شویم حرکت مثبتی است ولی حرکت هایی از این نوع به مشاوران هنری نیاز دارد تا در سطح استاندارد به ثمر بنشیند».

پلنگی با بیان این که آثار بسیاری از هنرمندان در این حراج خیریه با قیمت بالاتری از آن چه پیش بینی شده بود به فروش رفت، گفت: «همکاری هنرمندان در امور خیریه یک اتفاق معمول در تمامی کشورهاست و در ایران نیز در حال شکل گیری است.

گالری خاورمیانه نیز قصد دارد با همکاری خیریه های مختلف و موسسه ها این حرکت را به صورت فصلی یا سالیانه پیگیری کند».

او با تشکر از هنرمندانی که ۵۰ درصد مبلغ فروش اثر خود در این حراج را به امر خیر اختصاص داده اند، گفت: «این مبلغ برای حمایت از درمان کودکان اختصاص خواهد یافت.

این حراج با همکاری بخش خصوصی و مدیر هنری برنامه، فریده زریو انجام شد».