به گزارش سرویس فرهنگیملت ایرانبه نقل از همشهری، اکثر اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش چندی پیش به طور دسته جمعی از سمت خود استعفا کردند و به دنبال این استعفای دسته جمعی و انقضای مدت قانونی بازرس انجمن، قرار بود جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۲ در تالار شهناز خانه هنرمندان برگزار شود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران در این جلسه، این جلسه برگزار نشد.

اکنون برگزاری این جلسه طبق اعلام انجمن هنرمندان نقاش به ۷ آذرماه سال ۹۲ ساعت ۱۷:۳۰ در خانه هنرمندان ایران موکول شده است.

پنجمین دوره انتخابات انجمن هنرمندان نقاش مردادماه سال ۱۳۹۰ برگزار شد و با حداکثر آراء همایون ثابتی مطلق به عنوان رئیس هیئت مدیره، علی ندایی به عنوان نایب رئیس، مهناز احمدی به عنوان دبیر انجمن و حمید توکلی به عنوان خزانه دار و محمدرضا قربانی اقدم به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند و رامین مهدی نژاد درستی و محمدعلی شاکری راد به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

به دنبال استعفای اکثریت اعضای هیئت مدیره انجمن نقاشان در دوره پنجم، ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره این انجمن به صورت فوق العاده و یک سال زودتر از موعد مقرر برگزار می شود.