به گزارش سرویس فرهنگیملت ایران، این پرفورمنس که کاری از ماهیار چرمچی(نقاش) و فرشاد بیات(پیانیست) است، تعاملی از هنرهای نقاشی، مجسمه سازی و موسیقی است که برگزارکنندگان، عواید آن را برای امور خیریه در نظر گرفته اند.

در معرفی این پرفورمنس آمده است: «انسان با جانی مستقل در چالشی عمیق و پیچیده، از جهان اطراف تاثیر می گیرد و تاثیرگذار است.

پرفورمنس انسان(جان و جهان) روایتی است از تاثیر هنرهای گونان بر یکدیگر در عرصه خلاقیت و هنر… نقاشی و مجسمه سازی به عنوان نمایندگان هنرهای تجسمی در تقابلی کنشگر با موسیقی(نماینده هنرهای دراماتیک) به بداهه پردازی و تاثیرگذاری بر یکدیگر خواهند پرداخت.

هنردوستان این برنامه را به روایت ماهیار چرمچی(نقاش) و فرشاد بیات(پیانیست) به نظاره می نشینند و در پایان این پرفورمنس، آثار تولید شده به نفع خیریه به حراج گذاشته می شوند تا این بداهه پردازی هنری، شکلی انسانی تر داشته باشد».

این پرفورمنس روز پنج شنبه ۷ آذر ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در گالری شرقی برج میلاد تهران میزبان علاقه مندان خواهد بود.