عزت الله انتظامی به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا در بخش سی سی یو بستری شد.
از شب گذشته(پنجشنبه، ۳۰ آبان ماه) به دلیل آلودگی هوا، تنفس برایم بسیار سخت شده است و به همین دلیل، در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان بستری شده ام تا پزشکان کنترل بیشتری روی تنفس و قلبم داشته باشند.

او درباره ی وضعیت سلامتی اش، توضیح داد: حال عمومی ام بد نیست و می توانم صحبت کنم و غذا بخورم، اما ریه هایم کمی با مشکل مواجه شده و تنفس برایم سخت است. همچنین با توجه به این که قلبم باتری دارد، برای احتیاط، پزشکان کنترل دقیقی روی فعالیت آن بخش نیز دارند.

انتظامی با تشکر از پزشکان و پرسنل بیمارستان، افزود: آقایان دکتر نصیری و اخوان رسیدگی بسیار خوبی به من دارند و بسیار ورزیده عمل می کنند.

این بازیگر پیشکسوت سینمای ایران در پایان با تأکید دوباره بر این که آلودگی هوا باعثبستری شدنش در بیمارستان شده است، به خبرنگار ایسنا گفت: پزشکان تأکید دارند که پس از مرخص شدن از بیمارستان باید به دریا بروم و در تهران نمانم.