ملت ایران: نمایشگاه خوشنویسی نستعلیق علیرضا پهلوان زاده به نفع بیماران ام اس در موزه رضا عباسی برگزار می شود.

این نمایشگاه شامل ۴۰ اثر در ابعاد ۵۰ در ۷۰.۳۵ در ۵۰ و ۹۰ در ۶۰ است.

افتتاحیه این نمایشگاه، پنجشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۲ برگزار می شود و تا ۱۶ آبان نیز ادامه دارد.

ساعت بازدید ۹ تا ۱۵ است.

موزه رضا عباسی در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان قرار دارد.