ملت ایران: شهاب عباسی کارگردان مجموعه تلویزیونی «خنده بازار» در خصوص پخش این مجموعه تلویزیونی در ایام قربان تا غدیر به خبرنگار سینما خبر گفت: ۱۰ قسمت از این مجموعه که برای پخش در ماه رمضان تولید کرده بودیم در آن ایام پخش نشده و شبکه تصمیم گرفته که این ۱۰ قسمت را در ایام اعیاد قربان تا غدیر خم پخش کند.

وی در خصوص ساخت قسمت های جدیدی از این مجموعه گفت: در این سه سال که این مجموعه تولید شد با همه اقشار و افراد شوخی کردیم و تصور می کنم باید قدم های بزرگتری برداریم به همین دلیل مجموعه ی طنز با عنوان «خنده بازار» به صورت آیتمی دیگر تولید نخواهد شد.

عباسی تصریح کرد: عوامل مجموعه «خنده بازار» فرید شبخیز و من به این نتیجه رسیده ایم که دیگر کاری با عنوان کارهای آیتمی نسازیم.