ملت ایران: فیلم سینمایی «دهلیز» اولین ساخته بهروز شعیبی با موضوع اجتماعی به باشگاه میلیاردی‌ها پیوست.

فیلم سینمایی «دهلیز» ساخته بهروز شعیبی توانست پس از ۴۵ روز نمایش در تهران به فروش ۸۰۰ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۲۵۰ میلیون تومانی نائل و در نهایت به فروش یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.

فیلم سینمایی «هیس..» توانست نظر مخاطبین را به خود جلب کرده و در ۲۸ سالن سینمای تهران به فروش یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در کل به فروش ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.