محمدرضا گلزار از خدا چه می خواهد؟

نخستین شب جمعه ماه رجب، لیله الرغائب نامیده می شود. محمدرضا گلزار بازیگر شناخته شده سینمای ایران متنی را در این باره روی دیوار فیس بوک اش منتشر کرد.

در بخشی از این متن آمده است:

" خدای مهربان و صبورم… یک سال دیگه را برایم رقم زدی…هر چه بود گذشت… خدای خوبم… بخاطر تمام لحظه هایی که منتظرم بودی و نیومدم منو ببخش… بخاطر تمام لحظه هایی که منو دیدی و من ندیدمت منو ببخش… بخاطر تمام لحظه هایی که برام خوب خواستی و من نفهمیدم منو ببخش… بخاطر تمام لحظه هایی که امیدتو نا امید کردم منو ببخش… بخاطر تمام لحظه هایی که برام وقت گذاشتی و من وقت نداشتم منو ببخش… بخاطر تمام لحظه هایی که تنهام نگذاشتی و من خودمو تنها دیدم منو ببخش… یک سال دیگه هم گذشت… خدایا…دلم خیلی هواتو کرده…امسال هم در دلم بنشین و آنچه را که شایسته خدایی توست برایم بنویس نه آنچه سزاوار من است… "

منبع: کافه سینما