پدر «رضا داودنژاد» از انجام موفقیت آمیز پیوند کبد این بازیگر سینما و تلویزیون خبر داد.

«علیرضا داودنژاد» کارگردان سینما و پدر «رضا داودنژاد» گفت: پیوند کبد رضا داودنژاد صبح امروز تحت نظر دکتر ملک‌حسینی در بیمارستان نمازی شهر شیراز انجام شده است.

وی ادامه داد: فعلا و تا به حال عمل موفقیت‌آمیز بوده و رضا داودنژاد تحت مراقبت‌های ویژه در همین بیمارستان بستری است.

رضا داودنژاد که مدتی در انتظار پیوند کبد به سر می‌برد، در شهر شیراز ساکن شده بود.

رضا داودنژاد به دلیل بروز بیماری در کبد، مدتی در بیمارستان لاله تهران بستری بود که با نظر پزشکان و ادامه درمان به شهر شیراز منتقل شده است.

منبع: فارس