این خواننده، خیلی دوست دارد پولهایش را برای برگزاری تورها و کنسرتهایش هزینه کند اما با درآمدهای حاصل از این تورها و برنامه به ندرت چیزی برای خودش می خرد تا حدی که مدیر برنامه هایش گاهی اوقات گمان می کند که او کارت اعتباری اش را گم کرده است و به همین دلیل، پولی از آن کسر نشده است.

گاگا گفت: " من بخاطر پول کار نمی کنم بنا بر این از پولهایی که بدست می آورم نیز زیاد استفاده نمی کنم اما از این موضوع خوشحالم. من اصلا " ولخرج نیستم در واقع من اصلا " پولی خرج نمی کنم. "

" خیلی جالب است زیرا گاهی اوقات مدیر برنامه هایم وقتی می بیند هیچ پولی از کارت اعتباری من کسر نشده است با من تماس می گیرد و از من می پرسد: کارت اعتباریت را گم کرده ای؟ "

" او از من می پرسد که چرا هیچ پولی خرج نمی کنم و من پاسخ می دهم که احتیاجی به پول نداشتم. "

من هنوز در همان آپارتمانی زندگی می کنم که شش سال پیش زندگی می کردم، اتاق خوابم به اندازه یک استودیوی رادیویی کوچک است و آشپزخانه ام حدود ۴ فوت با آن فاصله دارد. "

منبع: سایت آفناب