ملت ایران: جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در گفت وگو با فارس درباره وضعیت خانه سینما گفت: شب گذشته با دوستان صحبت کردیم و تاکید کردم که خانه سینما را به کسی تحویل ندهیم. دوستان در خانه سینمای شماره ۲ حاضر شوند و جلسه ای تشکیل داده مبنای جلسه را نیز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده قرار دهند این مجمع با حضور همه صنوفی که فرآیند قانونی شدن را طی کردند برگزار شود. در مورد زمان و مکان آن نیز به توافق برسند و به ما اعلام کنند.

وی در ادامه توضیح داد: متاسفانه دیدگاه های مختلفی در میان دوستان وجود دارد برخی معتقد به رفتارهای هنجار شکنانه هستند و به قانون وقعی نمی نهند و اینگونه مایلند کارها را پیش ببرند اما همه باید تلاش کنیم که در جهت قانون قدم برداریم بسیاری از دوستان نیز دلسوزانه معتقد به اجرای قوانین هستند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما تاکید کردیم اگر در مورد برخی از آئین نامه ها و قوانین مشکلاتی وجود دارد آن را به مشاوران حقوقی بسپاریم تا آنها بتوانند در هرچه بهتر عملی شدن قانون ما را یاری رسانند.

وی درباره جلسه با دکتر احمدی نژاد نیز گفت: در جلسه ای که با حضور آقای دکتر احمدی نژاد با حضور نمایندگان هر دو طرف داشتیم توافقاتی شکل گرفت اما متاسفانه عملیاتی نشد و آن جلسه خروجی نداشت. امیدواریم با درایت و دقت این مشکلات مرتفع شود. رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد: صنوف بخشی از بدنه سینما هستند که آنها چه فرآیند قانونی شدن را طی کردند و چه صنوف عضو خانه سینما. همه اگر بر مدال قانون حرکت کنیم قطعا به نتیجه می رسیم برای ما اهمیتی ندارد چه کسی رئیس هیئت مدیره چه کسی مدیرعامل و چه کسی اعضای هیئت مدیره هستند.

وی در ادامه افزود: امروز سینمای ایران مشکلاتی دارد که هر کس بخواهد در آن خدمت کند بار سنگینی را به دوش خواهد کشید.

شمقدری همچنین درباره تجمع صبح امروز مقابل خانه سینما توضیح داد: تجمع امروز برخی از اهالی سینما جلوی درب خانه سینما اتفاق خوبی نیست از این سو نیز به من اعلام کردند که حدود ۷۰۰ نفر اهالی سینما را در فراخوانی به جلوی درب خانه سینما خواهند آورد که من تاکید کردم این کار را عملیاتی نکنید و کسی را نیاورید. آن ها هم پذیرفتند بهتر است دوستان در خانه سینمای شماره ۲ جمع شوند و به صحبت بنشینند نمایندگان ما نیز در این جمع حضور خواهند داشت تا مشکلات هرچه سریعتر مرتفع شود.