ملت ایران: اصغر فرهادی به تازگی گفتگویی با روزنامه «شرق» انجام داده و درباره گذشته مفصل حرف زده است که تازگی دارد و برخی از آنها را در ادامه می خوانید:

- وقتی طرح فیلم «گذشته» آماده شد با خانم» ماریون کوتیار» برای بازی در فیلم صحبت شد اما با توجه به شرایط خاص کار و زمانی که برای تمرین های پیش از فیلمبرداری نیاز بود و نداشتن امکان اینکه دو ماه پیش از فیلمبرداری در تمرین ها حضور داشته باشد – چون در آن زمان مشغول بازی در فیلم دیگری در آمریکا بود – در نهایت در همان مراحل اولیه با توجه به این هماهنگ نشدن تصمیم گرفتم از بازیگری استفاده کنم که بتواند پنج ماه کامل برای این فیلم فرصت آزاد داشته باشد. او بازیگر بسیار توانایی است و قرارمان این است که روزی با هم کار کنیم.

- برای این فیلم به دلیل اینکه برخی از عوامل را از قبل نمی شناختم، فیلم های روز را مرور کردم و افراد از روی کارشان انتخاب شدند. فیلمی را می دیدم و در صورت رضایتبخ شبودن کار طراح صحنه یا تدوینگر، او را در فهرست کاندیداهای آن پست می گذاشتم. مثلا برای بحثصدا کارهای «کاستاریتسا» را دیدم و «میکس من» آن کارها را انتخاب کردم یا برای طراح صحنه از کارهای «کیشلوفسکی» به طراح صحنه مورد نظرم رسیدم یا برای تدوین از تماشای کارهای «اودیار» تدوینگر را انتخاب کردم.

- به دخترم قول داده ام سفری با خانواده ام به ابیانه برویم.

- از سوی تهیه کننده قبلی و تهیه کننده ای دیگر برای ساخت فیلم در خارج از کشور بر اساس داستان اولیه ای که دارم، صحبت هایی شده استاما در مورد زمان ساخت آن هنوز تصمیمی نگرفته ام. شاید داستانی که در ایران می گذرد و براساس یک اتفاق واقعی است فیلم بعدی ام باشد. فعلا یک سال استراحت می کنم و بعد تصمیم می گیرم.

روزنامه هفت صبح