به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: رئیس سازمان سینمایی گفت: یک تفاهمی به وجود آمده است تا اجازه دهد بازگشایی خانه سینما را طی کنیم ضمن اینکه فرآیندهای قانونی برای بازگشایی خانه سینما نیز در این پروسه انجام خواهد شد.

جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی در خصوص جلسه روز پنج‌شنبه‌ که میان رئیس جمهور، وی، نمایند هیئت مدیره خانه سینما و نمایندگان صنوف قانونی برای بازگشایی خانه سینما انجام شد، گفت: اصل قضیه این بود که دو طرف از مواضع خودشان عدول کنند و قرار شد دو طرف به یک توافقی برای بازگشایی سریع خانه سینما برسند و براساس این توافق با ساز و کار قانونی خانه سینما هر چه سریعتر بازگشایی شود.

شمقدری ادامه داد: نیاز بود تا یک جلسه‌ای برگزار شود تا طرفین همه صحبت‌های خودشان را مطرح کنند و در واقع یک تفاهمی به وجود آمده است تا اجازه دهد بازگشایی خانه سینما را طی کنیم ضمن اینکه فرآیندهای قانونی برای بازگشایی خانه سینما نیز در این پروسه انجام خواهد شد.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به این سؤال که در واقع تفاهمی دو جانبه بین مدیریت سینمایی و هیئت مدیره خانه سینما صورت گرفته است گفت: ما فقط مجری قانون هستیم و فقط به عنوان مجری قانون انتظار داشتیم که همه چیز طی یک فرآیند قانونی انجام شود بنابراین ۱۴ صنف قانونی قصد داشتند با برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۱۹ تیر مجمع عمومی تشکیل دهند که این صنوف نظرات و دیدگاه‌های خود را داشتند و در سوی مقابل نیز دوستان خانه سینما نظرات خودشان را داشتند و ما هم براساس جایگاه قانونی سازمان سینمایی موظف به اجرای قانون بودیم که حاصل این جمع‌بندی پس از صحبت نهایی امروز بنده با رئیس جمهور این شد که طی یک توافق با همکاری هیئت مدیره خانه سینما مراحل بازگشایی خانه سینما به سرعت طی شود.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه دیگر بحثی به عنوان خانه سینمای دو در کار نیست خاطرنشان کرد: این بحثپس از تصمیم ۱۴ صنف قانونی مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی در تاریخ ۱۹ تیرماه مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد طبق بند ۸ همان نامه دیگر چنین موردی منتفی است و پیش‌بینی می‌کنیم حداکثر بین دو تا سه هفته آینده مراحل بازگشایی خانه سینما باید طی شود و درب خانه سینما باز شود.