ملت ایران: مسعود ریاضیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پهنای باند که در اختیار ISPها و PAPها قرار می گیرد، محدود و گران است که این برای رشد اقتصادی کشور بسیار زیان بار است. این درحالی است که شرکت تامین زیرساخت که زیر پوشش وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات است باید اینترنت ارزانی را به عنوان یارانه به شرکت های ISP اعطا کند.

وی در رابطه با وضعیت خرید پهنای باند کشور گفت: به دلیل کمبود پهنای باندی که در اختیار ISPها قرار می گیرد و تقاضای بالایی که برای اینترنت پرسرعت وجود دارد، شرکت های اینترنتی مجبور به اشتراک با ضریب بالا هستند.

رییس انجمن شرکت های اینترنتی شرایط اقتصادی را برای شرکت های اینترنتی نامناسب عنوان کرد و گفت: شرایط کنونی شامل کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و هزینه های عمومی شرکت در کنار توقع مشتریان برای کاهش قیمت، زمینه را برای توسل به راه هایی چون بالا بردن ضریب اشتراک فراهم می کند.

ریاضیات ادامه داد: البته من در این مشکلات شرکت های ارائه دهنده را کم فروش نمی دانم و نارسایی های این چنینی را به حساب محدودیت امکانات و شرایط می گذارم.

وی افزود: به عنوان انجمن شرکت های اینترنتی بازوی اجرایی نداریم که بتوانیم اقدامی انجام دهیم و تنها قادر به انعکاس مشکلات این چنینی به مسوولان امر هستیم.

رییس انجمن شرکت های اینترنتی انتظارات خود از وزارت ICT را چنین عنوان کرد: اینترنت مناسب بستر لازم برای توسعه اقتصادی است و این بستر باید به هزینه های کم و کیفیت بالا در اختیار مردم قرار بگیرند. اگر بخش خصوصی در خرید و توزیع پهنای باند شریک باشد، مقدمات بهبود وضعیت اینترنت فراهم می شود.