به گزارش سرویس فناوریملت ایران، فیس بوک خواسته ی گروه های اجتماعی را در مورد حذف " محتویات نفرت انگیز " پذیرفت

فیس بوکپس از تأیید نا کارآمد بودن اقدامات فعلی، اعلام کرد که این شبکه ی اجتماعی اقدامات و قوانین خود را در مواجهه با محتویات " جدال آمیز، مضر و نفرت انگیز "، مورد بازنگری قرار خواهد داد.

پذیرش این مسئله به دنبال فشار مصرانه ی گروه های اجتماعی و تبلیغاتی و رسانه ها ی جمعی بر فیس بوک صورت گرفت.

پیش از این چندین گروه فمنیستی در نامه ای سرگشاده از فیس بوک خواسته بودند تا برای صفحاتی که به گفته ی آنان به ترویج خشونت می پردازند ممنوعیت هایی وضع نماید.

به دنبال این گونه اعتراضات، این شبکه ی اجتماعی طی پستی در بلاگ اختصاصی خود اذعان داشت: " ما نیاز داریم که در این خصوص بهتر عمل کنیم و این کار را خواهیم کرد. "

این شرکت اعلام کرد که بلافاصله پس از " روشن شدن عدم کارآمدی سیستم فعلی در تشخیص و حذف گفتار نفرت انگیزی از این دست "، تغییرات گسترده ای را اعمال خواهد کرد.

نایب رئیس فیس بوک، مارن لوین، افزود: " در برخی موارد محتوای نامناسب، به آن سرعتی که می خواهیم حذف نمی شود. "

در مواردی دیگر، محتوایی که باید حذف شود با معیار های منسوخ شده مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی افزود: ما در طی ماه های گذشته برای پیشبرد سیستم کار کرده ایم تا پاسخگوی گزارش هایی که از صفحات خشونت آمیز می شود، باشد. اما با این وجود خطوط راهنمای مورد استفاده در این سیستم ها، در ضبط و تشخیص کلیه ی محتویاتی که ناقض استاندارد ها بوده اند، ناموفق بوده است. "