ملت ایران: لامبورگینی برای سال آینده میلادی برنامه های زیادی دارد. یکی از این برنامه های به نظر میرسد نسخه های جدید ابرخودور ها با ویژگی های جدید است که احتمالا اولین آنها لامبورگینی اوراکان LP ۶۱۰-۴ خواهد بود. لامبورگینی اعلام کرده است که در نسخه ی ۲۰۱۶ خودروی لامبورگینی اوراکان LP ۶۱۰-۴ با ارتقا هایی همراه خواهد شد که عملکرد آن را بهبود خواهد بخشید.

طبق گفته های این کمپانی، خودروی لامبورگینی اوراکان LP ۶۱۰-۴ نسخه ی ۲۰۱۶ روی لوکس بودن، کارایی و قابلیت های رانندگی تمرکز خواهد داشت و هزینه ی آن هنگام راه اندازی برابر با ۱۶۹.۵۰۰ یورو است.

قیمت اوراکان LP ۶۱۰-۴ با مالیاتش ۱۶۹.۵۰۰ یورو قیمت دارد. هر دو نسخه ی استاندارد و کوپه بهبود های جدیدی را شامل میشوند و عملکرد سیلندر ها و کارایی موتور بهبود یافته است. این خودور با یک موتور V۱۰ تنفس طبیعی(naturally aspirated) میاید. در این خودرو سیستم جالبی استفاده شده است. به طوری که در حرکت های آرام و عادی پنج سیلندر فعال خواهند بود اما وقتی که رانندگی اقدام به شتاب گیری میکند سیستم به شکل خودکار ده سیلندر را استفاده خواهد کرد. این عمل به شکلی انجام میشود که تشخیص آن برای راننده غیر ممکن است.

خودور لامبور گینی اوراکان LP ۶۱۰-۴ نسخه ی ۲۰۱۶ چهار چرخ فعال است و به وسیله کنترل الکتریکی که دارد، در کل یک عملکرد طبیعی و بهبود یافته ای نسبت به نسخه ی ۲۰۱۵ را فراهم خواهد آورد.