نقل از سی‌ان‌ان، گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد افرادی که اطلاعات آنها به سرقت رفته، بسیار بیشتر از چهار میلیون نفری است که دولت آمریکا اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، این حمله اینترنتی می‌تواند حتی فراتر از موارد گزارش شده باشد.

هکرها که بر اساس برخی گزارش‌ها چینی هستند، اطلاعات چهار میلیون نفر از کارکنان دولت مرکزی را هک کرده‌اند.