دانشمندان موفق به ساخت باتری لیتیوم یون از بازیافت لاستیک شدند.

دانشمندان آمریکایی موفق به طراحی و ساخت باتری از بازیافت لاستیک شدند.

تیم تحقیقاتی «آزمایشگاه ملی اوک ریج» آمریکا گفتند: علاوه بر روش استخراج کربن سیاه مورد نیاز برای تولید باتری لیتیوم یون، هزینه تولید آن نیز بسیار کم می شود و لاستیک های کهنه نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

از طریق یک فرایند بسیار خاص آنها توانستند به این موفقیت برسند؛ چرا که محتوای گرافیت در آنود باتری، به طور مستقیم در لاستیک وجود ندارد، ابتدا تایر باید خرد شود و پس از یک سری عملکردهای شیمیایی برای به دست آوردن دوغاب لاستیک، با حرارت دادن تجزیه می شود.